Skollokal och skolgård

Ullnaskolan finns i nya fina lokaler på Norrtorpsvägen 12. Här har vi en egen stor välutrustad skolgård för lek och undervisning på så väl raster, fritidstid som under skoltid. I augusti 2019 växer skolverksamheten och utökas med fler årskurser.


Ullnaskolan F-6

Ullnaskolan ligger fint placerad i Ullna/Hägerneholm med närhet till stora fria naturytor samt Hägerneholmsparken. Vi kommer få tillgång till den nybyggda idrottshallen i Hägerneholm.