Skollokal och skolgård

Ullnaskolan flyttar under sommaren till ny fina lokaler på Norrtorpsvägen 12. Här har vi en egen stor välutrustad skolgård för lek och undervisning på så väl raster, fritidstid som under skoltid. I augusti 2019 växer skolverksamheten och utökas med fler årskurser.


Ullnaskolan F-6

Ullnaskolan ligger fint placerad i Ullna/Hägerneholm med närhet till stora fria naturytor samt Hägerneholmsparken. Vi kommer få tillgång till den nybyggda idrottshallen i Hägerneholm.