Våra engagerade lärare med starka ledarkvalitéer

Engagemang, tydligt klassrumsledarskap och höga förväntningar på eleverna är lärarnas viktigaste ledstjärnor. Till detta kommer även inspirerande undervisning och en bredd och variation på undervisningsmetoder som tillsammans med utmaningar gör att eleverna kommer vidare i sin kunskapsutveckling.


Forskningsbaserad fortbildning

Fortbildning av personal sker både internt och externt genom föreläsningar och work-shops. Allt med syfte att utveckla pedagogiken och förbättra undervisningen för eleverna. Varje läsår arbetar vi tillsammans i pedagogiska utvecklingsprojekt baserade på senaste skolforskningen. Kollegialt lärande sker kontinuerligt för att skapa bästa förutsättningar för erfarenhetsutbyte med tid för egen reflektion och praktisk övning.

Sök jobb hos oss!