Information från huvudman med anledning av nya coronaviruset

Uppdaterat beslut huvudmannen TFG AB

På huvudmannamötet i TFG AB idag torsdagen den 26 mars togs beslutet att våra grundskolor och gymnasieskolor fortsatt kommer att bedriva sin undervisning på distans. Vårt mål är dock att samtliga verksamheter ska öppna upp som vanligt igen måndagen den 20 april. Slutligt besked om återgången till vanlig skolverksamhet kommer från huvudmannen senast onsdagen den 15 april och är som tidigare beroende av eventuellt nya myndighetsbeslut. Våra gymnasieskolor fortsätter med undervisning på distans i linje med den senaste rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

Våra grundskolor fortsätter med undervisning på distans för att vi på bästa sätt ska kunna garantera att eleverna tillförsäkras sin rätt till utbildning enligt skollagen. Om skolan i dagsläget skulle återgå till normal verksamhet skulle en stor del av personalen fortfarande vara frånvarande, på grund av den osäkra miljö coronaviruset har skapat i vårt samhälle. Med stöd av andra paragrafen i regeringens föreskrivande från 14 mars 2020 har vi valt att ställa om skolorna till undervisning på distans.

Erfarenheten från de första dagarna med undervisning på distans är att både lärare och elever är närvarande i klart högre grad jämfört med situationen vecka 11.  Distansundervisningen på våra skolor har pågått i snart en vecka och vi förstår att den innebär en stor påfrestning på er vårdnadshavare. Vi uppskattar ert tålamod och hur fantastiska ni har varit i stöttandet av era barn i den nuvarande undervisningsformen.

Vi utvärderar situationen löpande och ser på vilka sätt vi kan stötta er i vårt upplägg. Tveka inte att ta kontakt med era biträdande rektorer för att använda möjligheten för eleven till en studieplats på någon av våra skolor, oavsett om man som vårdnadshavare har samhällskritiska yrken eller inte. Möjligheten gäller för alla elever i årskurserna F-9. På skolan finns en bra studiemiljö, vuxennärvaro och lunch. Det enda som begränsar oss i erbjudandet är tillgången till relevant personal. För alla elever i årskurserna F-5 öppnar vi upp för studieplatser och fritids på skolan. I årskurserna F-3 prioriterar vi platser och säkrar upp med personal.

Fortsätt att återkoppla era synpunkter till skolledning och huvudmannen, det är viktigt för vår förmåga att kunna förbättra distansundervisningen. Utvecklas samhällssituationen till det sämre kan vi bli tvungna att ta hand om våra elever under längre tid framöver på distans och vi tänker göra vårt yttersta för att den tiden i sådana fall ska blir så bra som möjligt för eleverna. Och då tänker vi skola i stort, för det finns så mycket en elev behöver få från sin tid i skolan.

Jag känner mig fortsatt trygg med att de skolor TFG AB äger och driver nu har rätt förberedelse och rätt resurser för att trygga en bra skolgång fram till sommaren, om så skulle krävas.

Huvudmannen i TFG AB,
genom VD Niklas Pålsson