Kunskap i fokus

Vårt uppdrag är undervisning som ger bästa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling mot vidare studier. Planering, dokumentation och bedömning kommuniceras tydligt till elever och föräldrar. Undervisningsmetoderna är forskningsbaserade, kvalitetssäkrade och beprövade.


Formativ bedömning

Varje uppgift är en viktig länk mot det uppsatta målet. Lärarens formativa bedömning av elevens arbete ger feedback som leder till elevens vidare utveckling mot större kunskaper och livslångt lärande. Den formativa kommentaren visar var eleven befinner sig på vägen till målet och vad eleven behöver göra för att nå dit. Insatsen är gemensam och lärarens roll är vägvisande, undervisande och coachande.