Här finns vi


Ullnaskolan öppnar i delar av Hägerneholms förskolas lokaler som ligger mellan Ritarslingan och blivande Volymvägen. Här har vi en egen skolgård med direkt access till Hägerneholmsparken och intilliggande grönområden för lek och undervisning på så väl raster, fritidstid som under skoltid.