Ansök om plats

Ullnaskolan är en fristående grundskola med tillstånd för årskurs F-6. Vid ansökan om plats görs köanmälan till Ullnaskolan via nedanstående länk. De elever som anmält sitt intresse till oss finns då i vårt register där urval sker vid intag till förskoleklass en gång per år samt vid tillfälligt lediga platser. Verksamheten har idag elever i årskurs F-2 och kommer inför hösten 2019 utökas med årskurs 3 och eventuellt ytterligare årskurser vid efterfrågan på platser.

 

Köanmälan


EXTRA INTAG VÅRTERMINEN 2019
Inför kommande utökning av verksamheten till hösten gör vi redan nu plats för ytterligare en elevgrupp i mån av intresse. Dessa elever får på detta sätt en separat introduktion med ett försprång in i verksamheten inför flytten till nya större lokaler till sommaren 2019.

URVALSGRUNDER
Som fristående grundskola är vi öppen för alla elever. När anmälan är registrerad och en plats finns ledig kontaktas du av vår skolkoordinator med ett platserbjudande. Våra urvalsgrunder är följande:

Intag till förskoleklass sker i februari 2019 genom Täby kommuns skolvalsplats. Vid fler sökande än antalet platser sker urvalet enligt följande::

I första hand: Barn på Förskolan i Ullna har förtur till förskoleklass
I andra hand: Syskonförtur
I tredje hand: Anmälningsdatum

Intag till årskurs 1-6 sker i mån av lediga platser under läsåret eller inför läsårs- eller terminsstart. Vid fler sökande än antalet lediga platser sker urvalet enligt följande:

I första hand: Elever i Ullnaskolans förskoleklass har förtur till årskurs 1
I andra hand: Syskonförtur
I tredje hand: Kötid