Ansök om plats

Ullnaskolan är en fristående grundskola med tillstånd för årskurs F-6. Vid ansökan om plats görs köanmälan till Ullnaskolan via nedanstående länk. De elever som anmält sitt intresse till oss finns då i vårt register där urval sker vid intag till förskoleklass en gång per år samt vid tillfälligt lediga platser. Verksamheten har idag elever i årskurs F-2 och kommer inför hösten 2019 utökas med årskurs 3 och eventuellt ytterligare årskurser vid efterfrågan på platser.

Köanmälan