[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

För att ständigt uppdatera bilden av vilket samhälle våra elever kommer mötas av framöver tar vi hjälp av aktuella forskningsresultat med fokus på teknikanvändning. IKT-planen är levande och ses över varje läsår så att rätt satsningar görs för att bäst förbereda eleverna för framtiden.

Digital teknik 

Eleverna har tillgång till digitala verktyg som underlättar inlärningen för bästa möjliga kunskapsinhämtning. Öppet wi-fi med fri tillgång till internet i alla delar av skolan samt projektorer för snabbuppkopplad visning i alla klassrum är en grundförutsättning. Tekniken utvecklas ständigt och i hög hastighet och just nu planerar vi för tillgång till både datorer och iPads.

Digitala undervisningsmetoder

Eleverna tar till sig kunskap och arbetar med hjälp av presentationsmaterial, film och annan media som är lämpligt för varje specifik uppgift. All dokumentation så som uppgifter, bedömning, resultat med mera finns tillgänglig på Schoolsoft och där kan även föräldrar nå sina barns uppgifter med egen inloggning.