[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Engagemang, tydligt klassrumsledarskap och höga förväntningar på eleverna är lärarnas viktigaste egenskaper för riktigt bra undervisning. Till detta kommer även inspirerande undervisning och en bredd och variation på undervisningsmetoder som tillsammans med utmaningar gör att eleverna kommer vidare i sin kunskapsutveckling.

Studiestöd

Eleverna får mer tid för studier tillsammans med klasslärarna under studiestödstimmarna. Klasslärare följer varje vecka upp elevens kunskaper i utvalda ämnen och arbetar med förmågor som behöver förstärkas på studiestödet. 

Lärarnas fortbildning

Återkommande fortbildning internt och externt, skolbesök, föreläsningar och work-shops. Allt med syfte att utveckla pedagogiken och förbättra undervisningen för eleverna. Under varje termin ges en uppdatering på senaste skolforskningen tillsammans med praktiskt arbete kollegor emellan.