[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
Nyhet 17-06-19      Beslutet fattat av Skolinspektionen - Ullnaskolan godkänd!
Goda nyheter - Ullnaskolan har fått sitt beslut om godkännande av skolverksamhet F-6 med tillhörande fritidsverksamhet från Skolinspektionen. Under hösten påbörjas förberedelserna inför en planerad skolöppning till augusti 2018.
 
Nyhet 17-01-20      Skolstart 2018 och nya lokaler
Till er alla som intresserat sig för vår verksamhet och visat oss sitt stöd vill vi nu ge en uppdatering av nuläget när det gäller skolverksamheten. Under hösten har vår ansökan till Skolinspektionen överflyttats till ett ärende i Förvaltningsrätten vilket gör att vårt ärende drar ut på tiden. Anledningen till detta är att Skolinspektionen nu ställt högre krav än tidigare år på elevunderlaget. För vi ska kunna starta vår verksamhet 2018 behöver vi nu en elevlista som visar att Ullnaskolan har ett komplett elevunderlag för de tre första verksamhetsåren. Vi ber därför er som är intresserade av skolan och ännu inte anmält ert barn att göra detta till oss så snart som möjligt. På så sätt kan vi visa upp att det finns en stor efterfrågan på skolplatser och säkerställa att vi får vår ansökan om tillstånd godkänd.
Parallellt med skoltillståndet har vi under hösten och vintern fördjupat vårt samarbete med Klövern Fastigheter. Tillsammans arbetar vi nu för en detaljplaneändring i området runt Ritarslingan där vi nu startar upp omsorg- och utbildningsverksamhet. Första steget innebär att Ullna Förskola startar upp sin verksamhet i mars 2017 i tillfälliga lokaler som Klövern upplåter till oss. Under våren 2017 bygger Klövern en helt ny förskolebyggnad som i augusti är redo att tas i bruk av cirka 70 förskolebarn. Nästa steg i vårt samarbete är att frigöra lokalytor för skolverksamheten för att öppna upp skolan och erbjuda plats till elever i F-klass och årskurs 1. I takt med att verksamheten byggs på med nya elevgrupper utökar vi lokalerna med målet att inom tre till fem år vara fullt utbyggda i en egen skolbyggnad. 
 
Nyhet 16-08-04     Intresseundersökning - kommande elever på skolan
Vi vill gärna veta hur stort intresset är för en fristående skolverksamhet och vad ni familjer tycker om vår skoletablering i området. På så sätt kan vi också förbereda verksamheten för våra kommande elever på skolan.
 
Är du intresserad av en fristående skola i Ullna - Hägerneholmsområdet?
Är du intresserad av att vi startar Ullnaskolan?
 
Skicka oss gärna svar på dessa frågor med uppgift om ditt barns ålder och i vilket område du/ni bor till anmalan@ullnaskolan.se
 
Om du även vill göra en intresseanmälan för ditt barn till skolverksamheten kompletterar du ditt mail med ditt barns fullständiga personuppgifter tillsammans med föräldrars namn och kontaktuppgifter.
 
Nyhet 16-06-30    Sommar och sol
Nu väntar vi på ett besked från Skolinspektionen om vårt tillstånd för Ullnaskolan. Under tiden förbereder för vår lokalisering tillsammans med Klövern AB som även bygger vår förskola. Vi återkommer med ett nyhetsbrev till er alla med senaste nytt under september/oktober 2016. Du som inte ännu anmält intresse och vill ha vårt nyhetsbrev får detta enkelt genom ett mail till anmalan@ullnaskolan.se
Vi önskar er en riktigt härlig sommar!