[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

KLART FÖR SKOLVAL

Nu startar skolvalet i Täby kommun och där finns nu Ullnaskolan valbar för årskurs F-3. Ullnaskolan är en fristående F-6 skola som planeras starta i augusti 2018 i lokaler med närhet till Ullna Förskola och bostadsområdena Ullna Strand och Hägerneholm. Här tillbyggs och anpassas befintliga lokaler för ett nytt förskole- och skolområde i utkanten av Arninge med anslutning till grönområden och gångväg från intilliggande bostadsområden.

 
 
Plats på Ullna förskola = plats på Ullnaskolan
Barnen på Ullna förskola får bästa förberedelsen inför förskoleklass och även förtur till Ullnaskolan. Läs mer om Ullna förskola på www.ullnaforskola.se.
 
Ansök om köplats till skolan
Om du är intresserad av en plats för ditt barn i Ullnaskolan, gör du din intresseanmälan till anmalan@ullnaskolan.se med ditt barns fullständiga personuppgifter och föräldrars namn och kontaktuppgifter.