[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

KLART FÖR START!

Nu är det formella beslutet fattat av Skolinspektionen och vårt godkännande för skolverksamhet F-6 med tillhörande fritidsverksamhet är klart. Ullnaskolan är en fristående F-6 skola som planeras startar hösten 2018 i lokaler med närhet till Ullna Förskola och bostadsområdena Ullna Strand och Hägerneholm. Här tillbyggs och anpassas befintliga lokaler för ett nytt förskole- och skolområde i utkanten av Arninge med anslutning till grönområden och gångväg från intilliggande bostadsområden.

 
Plats på Ullna förskola = plats på Ullnaskolan
Med anledning av att vi nu fått vårt skoltillstånd öppnar vi upp 10 ytterligare förskoleplatser på Ullna förskola till augusti 2017 för barn födda 2012 och 2014. Barnen på förskolan får bästa förberedelsen inför förskoleklass och även förtur till Ullnaskolan. Läs mer om Ullna förskola på www.ullnaforskola.se. För dig som är intresserad av någon av dessa platser, ta omgående kontakt med förskolechef Anneli Jalonen på anneli.jalonen@ullnaforskola.se
 
Ansök om köplats till skolan
Om du är intresserad av en plats för ditt barn i Ullnaskolan, gör du din intresseanmälan till anmalan@ullnaskolan.se med ditt barns fullständiga personuppgifter och föräldrars namn och kontaktuppgifter. 
 
 
 
Hemsidan är just nu under uppbyggnad och uppdateras med mer information löpande!